آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران 98.04 ( نوبت اول )

مناقصه

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران 98.04 ( نوب

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آگهی فراخوان  عمومی شناسایی پیمانکاران 98.04 ( نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظردارد جهت انجام برخی از فعالیتهای مورد نیاز خود به شرح جدول ذیل  از کلیه پیمانکاران ، تولید کنندگان  و اشخاص واجد شرایط  از طریق معاملات گروه 2 ( استعلام ) دعوت به عمل آورد .
لذا کلیه متقاضیان می توانند  جهت ارائه رزومه کاری  و اعلام همکاری خود  از تاریخ 28/ 03 /  98  تا  18 / 04 /98  از ساعت 8 تا 14 کلیه مدارک خود را در داخل پاکت مهرو  موم شده به دبیر خانه مرکزی این شرکت  واقع در کیلومتر 22 جاده ساوه ،شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره ) ، روبروی پاسگاه  نیروی انتظامی ارائه نمایید.
شایان ذکر است کلیه مدارک اخذ شده در کمیته فنی و بازرگانی این شرکت  مورد بررسی و ارزیابی  واقع می گردد.

 

رسانه جدید

•    سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
•    سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : Swest.tpww.ir
•    سایت سامانه کشوری : http://tender.bazresi.ir
•    سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران (سهامی خاص)

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.