فراخوان ایده و پیشنهاد

فراخوان ارائه ایده و پیشنهاد نمادها و نشانه های توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در صنعت آب و فاضلاب

*
لطفا کد رهگیری را جهت پیگیری نتیجه یادداشت نمایید ، از اینکه در این فراخوان شرکت نمودید سپاسگزارم .
شماره تماس : 56165300
نشانی دبیرخانه : تهران، کیلومتر 22 جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان گلهای غربی، شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، دفتر پژوهش و بهبود بهره وری

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.