30متری خیابان باهنر- روبروی مخابرات

 56633311-56634664

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

3.8

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

70.000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

12/15

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

4.85

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

1

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

5000

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

1

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

14/12

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

17767

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

91

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.