سه راه کلمه - اسماعیل آباد - خیابان شهید چناری

 56753300

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

21

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

260000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

55

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

15

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

 

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

4

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

22400

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

3

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

39

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

39665

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

253

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.