انتهای خیابان امام حسین (ع) - قبل از مصلای نصیرشهر

 56654990

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

355

کیلومترمربع

2

جمعیت تحت پوشش

35000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

7

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

3.35

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

.

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

.

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

2

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

10300

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

1

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

3.952

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

7114

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

65.821

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.