خیابان اجاق لو - خیابان احدی خانقاه- پلاک102

 56557777

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

80

هکتار

2

جمعیت تحت پوشش

52000

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

1

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

9

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

3248796

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب

فعال

1

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

10000

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

1

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

13

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

8357

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

64

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.