شهرک امام حسین (ع) تلفننمابر 
 شهرک امام حسین(ع) - خیابان اجاق لو - خیابان احدی خانقاه- پلاک102 56557777 56557777
 میان آباد
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.