خیابان ولیعصر (عج) شمالی - بین لاله های انقلاب 7 و 8

56713466

ردیف

شاخص

مقدار/تعداد

واحد

1

مساحت منطقه

2348

هکتار

2

جمعیت تحت پوشش

18500

نفر

3

شهرداری‌های تحت پوشش

2

مورد

4

منابع آب زیرزمینی

تعداد کل چاه‌ها (فعال و غیرفعال)

6

حلقه

حجم کل آب استحصالی از چاه‌ها

1666756

میلیون مترمکعب در سال

5

منابع آب سطحی

تعداد تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها

0

تصفیه‌خانه/آب‌شیرین‌کن

حجم کل آب تخصیص داده‌شده

0

میلیون مترمکعب در سال

حجم کل برداشت آب

0

میلیون مترمکعب در سال

6

تعداد مخازن آب به غیر از مخازن هوایی

فعال

1

باب

غیرفعال

0

7

حجم مخازن آب

فعال

1000

مترمکعب

غیرفعال

0

8

تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آب (فعال)

1

ایستگاه

9

طول خطوط انتقال آب به مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ

2.8

کیلومتر

10

تعداد مشترکین فعال

3300

فقره

11

طول شبکه توزیع آب

42

کیلومتر

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.