چارت سازمانی

 • شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران
   • دفتر هیات مدیره و مدیرعامل [مدیر]
   • دفتر حقوقی [مدیر]
   • دفتر حراست و امور محرمانه [مدیر]
   • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی [مدیر]
   • دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل [مدیر]
   • امور بازرگانی و قراردادها [مدیر]
   • معاونت نظارت بر بهره برداری [معاون]
   • معاونت مهندسی و توسعه [معاون]
   • معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی [معاون]
   • معاونت مالی و پشتیبانی [معاون]
   • معاونت درآمد و امور مشترکین [معاون]
   • مدیریت آب و فاضلاب اسلامشهر [مدیر]
   • امور آب و فاضلاب چهاردانگه [مدیر]
   • امور آب و فاضلاب شهرک امام حسین (ع) [رئیس]
   • امور آب و فاضلاب واوان [مدیر]
   • اداره آب و فاضلاب احمدآباد مستوفی [رئیس]
   • مدیریت آب و فاضلاب گلستان [مدیر]
   • امور آب و فاضلاب نسیم شهر [مدیر]
   • امور آب و فاضلاب صالحیه [رئیس]
   • مدیریت آب و فاضلاب رباط کریم [مدیر]
   • امور آب و فاضلاب پرند [سرپرست]
   • اداره آب و فاضلاب نصیرشهر [رئیس]
معاونت مالی و پشتیبانی - معاون
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.