تماس با شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

 نمای ورودی شرکت

 

شماره تماس : 56170468 ، 56172595

نمابر : 56172565

کد پستی : 3317869371

صندوق پستی : 33135/141

نشانی : تهران - کیلومتر 22 جاده ساوه - واوان - بلوار امام خمینی (ره) - حوزه ستادی

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.