شماره تماس مدیر عامل ، معاونین و مدیران ستادی

تلفن ها و نشانی پست الکترونیکی مدیر عامل, معاونین و مدیران حوزه مدیریت عامل

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام‌خانوادگی

تلفن ( 021 )

پست الکترونیکی

1

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سیدعلی لدنی نژاد

56172545

ali_ladoninejad@swest.tpww.ira

2

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

محمد حسین پور

56353477

mo_hoseinpour@swest.tpww.ir

3

معاونت مهندسی و توسعه

داود نورمحمدی

56693068

D_nourmohamadi@swest.tpww.ir

4

معاونت درآمد و امور مشترکین

کمال غریبی

56163899

k_gharibi@swest.tpww.ir

5

معاونت نظارت بر بهره برداری

محمد رضا شمسایی فر

56170468

m_shamsaifar@swest.tpww.ir

6

معاونت مالی و پشتیبانی

کاظم نصرآبادی

56174706

K_Nasrabadi@swest.tpww.ir

 7

مدیر دفتر حقوقی 

محمدرضا صادقیان

56174797

m_sadegian@swest.tpww.ir

مدیر دفتر بازرگانی و امور قراردادها

حسین محمدرضایی

56173158

h_rezaei@swest.tpww.ir

 9

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 

اسفندیار علیزاده

56173990

e_alizadeh@swest.tpww.ir

 10

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

مبین حسین پور

56167003 

m_hoseinpour@swest.tpww.ir

 11

مدیر آب و فاضلاب اسلامشهر

شفا نظرپور

56362333

S_nazarpor@swest.tpww.ir

 12

مدیر آب و فاضلاب چهاردانگه

محسن آذری

55254420

M_ azari@ swest.tpww.ir

 13

مدیر آب و فاضلاب واوان

پرویز عبدی

56173899

P_abdi@swest.tpww.ir

 14

مدیر آب و فاضلاب شهرک امام حسین (ع)

علی حسینی گنجی

56557777

H_ganji@swest.tpww.ir

 15

مدیر آب و فاضلاب احمد آباد مستوفی

فریدون ملکی

56713466

f_maleki@swest.tpww.ir

 16

مدیر آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

آرش شکیبی

56215025

A_shakibi@swest.tpww.ir

 17

سرپرست آب و فاضلاب پرند

محسن لشگری

56953150

M_lashgari@swest.tpww.ir

 18

مدیر آب و فاضلاب نصیر شهر

اصغر صبری

56654990

A_sabri@swest.tpww.ir

 19

مدیر آب و فاضلاب بهارستان

سید محمد رضازاده

56322828

M_rezazade@swest.tpww.ir

 20

مدیر آب و فاضلاب نسیم شهر

وحید مبین

56753300

V_mobin@swest.tpww.ir

 21

مدیر آب و فاضلاب صالحیه

امید رسولی

56633311

O_rasoli@swest.tpww.ir

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.