شماره تماس های امور مشترکین شهرها

 

 تلفن 122 پل ارتباطی شما با ما

 

نام واحد

شماره تماس

اسلامشهر

  56362334

گلستان

56335963 

واوان

56163897-6 

رباط کریم

56215024

نسیم شهر

56753300

نصیرشهر

56652646 

صالحیه

56634664

پرند

56953165-55

چهاردانگه

55252440

 احمد آباد مستوفی 56713622

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.