شماره تماس های امور مشترکین شهرها

 

 تلفن 122 پل ارتباطی شما با ما

 

نام واحد

شماره تماس

اسلامشهر

56350889-56362334-56354709

گلستان

56322828

واوان

56173899

رباط کریم

56224047-56225011

نسیم شهر

56753300

خلیج فارس

66258186

نصیرشهر

4654990

صالحیه

56620154

پرند

56953150

چهاردانگه

55243808

 احمد آباد مستوفی 56713622 - 56713466

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.