عملکرد به روایت تصویر

  • تصفیه خانه فاضلاب پرند

  • تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر

  • لوله گذاری خط الغدیر

  • مراحل انجام کار نیم مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب پرند

  • مراحل انجام کار نیم مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.