مسابقه

شرایط مسابقه

سوالات از کتاب دانش آموزان در خصوص صرفه جویی آب  طراحی شده است (موجود در بخش آموزش همگانی ، کودکان، کتاب های آموزش سایت،قسمت کتاب دانش آموزان)

لینک قسمت کودکان: https://swest.tpww.ir/fa/p32/kodkan/ketab

کسانی‌که به تمامی سوالات جواب صحیح بدهند در لیست قرعه‌کشی قرار می‌گیرند.

شرکت در مسابقه رده سنی ندارد و به سه نفر به قید قرعه جایزه داده میشود.

مهلت شرکت در مسابقه تا مرداد 1400

سوالات مسابقه

مسابقه

نام
نام خانوادگی
شماره تماس
مسابقه