مطالب مفید و خواندنی

1

برای مبارزه با کرونا به آب نیاز داریم .

با توجه به اوج گیری مجدد ویروس کرونا و نیاز همگانی به آب جهت مقابله با این ویروس ، با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب امکان بهره مندی مستمر همه شهروندان از آب این مایع حیات بخش را برای همگان فراهم نمائیم . چرا که آب نقش مهمی در افزایش سلامت انسانها داشته و مطابق نظر کارشناسان آبرسانی به بدن مهمترین روش برای تقویت سیستم ایمنی برای حمله به عوامل بیماری زاست .

پس باید با مصرف هوشمندانه آب ، به جان و سلامت خود و هموطنان کمک کنیم.

 

3

یکی از فعالیت های بسیار حساس و زندگی بخش در زمینه صرفه جویی در مصرف ، فرآیند تصفیه آب است. با وجود تمام تجهیزات و به کارگیری تمام تخصص ممکن و موجود در این حوزه ، ضمن در نظر گرفتن حقیقت فرسایش ، کیفیت و کارایی این فرآیند نسبت مستقیمی با حجم آب مصرفی و میزان آلاینده های موجود در آن دارد. بنابراین ، با استفاده درست از آب آشامیدنی و نیز سرازیر نکردن آلاینده های شیمایی و نیز سرایز نکردن آلاینده های شیمایی در آن ، سهیم باشیم در انتقال جریان آب سالم و به دور از آلودگی به زندگی خود و عزیزانمان.

2

مدیریت ناموفق در زمینه فرهنگ سازی و ترویج استفاده صحیح از منابع آبی ، بزرگترین لطمه به سلامت و آینده حیات بشر است. اما لطمه ای به مراتب عظیم و مخرب تر از آن ، نه از سوی مدیران و سازمان و نهادها ، که از سوی خود ماست ، لطمه بی توجهی و عدم دلسوزی در مصرف این گوهر ارزشمند و خدادادی.

 

4

تلاش بشریت برای حفظ و نجات زمین از آلودگی هایی که هر لحظه بیش از پیش حیات ما را در معرض مخاطرات جبران ناپذیر قرار می دهند در نهایت وابسته به وجود آب پاک و سالم است. باید بدانیم که تا آب و سلامت آن حفظ نگرددهیچ تلاشی برای حفظ حیات به ثمر نخواهد نشست.

5

اینگونه نیست که انتظار مصرف اصولی و صرفه جویی ، صرفاً متوجه مردم باشد . قطع بر یقین ، اینکه مردم از منابع آبی به درستی استفاده کنند و مانع از هدر رفت آب شوند ، مستلزم زیر ساخت ها و شرایط مساعدی است که وظیفه فراهم کردن آن بر دوش نهادهای وابسته است. تلاش بشریت برای حفظ و نجات زمین از آلودگی هایی که هر لحظه بیش از پیش حیات ما را در معرض مخاطرات جبران ناپذیر قرار می دهند در نهایت وابسته به وجود آب پاک و سالم است.