ارسال پرسش

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

پیگیری پرسش

پرسش های متداول

دوره صدور قبض آب چه مدت است؟
قبض آب بها تقریبا هر دو ماه یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از١٥ روز در وصول آن تاخیر افتاد ، مراتب را کتباً به آب و فاضلاب منطقه خود اعلام فرمایید .

آیا ماموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی رادارند؟
ماموران آب و فاضلاب مناطق برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند. لذا در صورت مشاهده چنین مواردی سریعاً نیروی انتظامی را مطلع فرمایید.

بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری باید چکار کرد؟
قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نماید.

ماموران قرائت کنتور و آب بها را چگونه شناسایی کنیم؟
کلیه ماموین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید.

در صورتیکه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشیم چه می شود؟
در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، کارت مخصوص به جای گذاشته می شود لطفاً پس از رویت آن آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در کارت با امور مشترکین منطقه خود تماس حاصل تا نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمایند.

وقتی بنظر می رسد کنتور خراب است باید چه کرد؟
هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا به اطلاع آب و فاضلاب منطقه خود برسانید.

آیا مسئولیت تاسیسات داخل منزل بعهده شرکت آب و فاضلاب است؟
مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفاً به عهده مشترک می باشد.

تغییر زیاد در بهای آب را چگونه اطلاع دهیم؟
در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود، با اعلام رقم کنتور فعلی آب و فاضلاب منطقه خود را مطلع کنید.

 

هر گونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب، موجب قطع جریان آب می شود ووصل مجدد آن با در یافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود.