راهنمای پرداخت قبوض

مشترک گرامی ، در صورت دارا بودن یکی از کارت های بانکی عضو شتاب ،پرداخت قبوض آب بها وبرگه های اقساط حق انشعاب آب به روشهای زیر به صورت غیر حضوری امکانپذیر می باشد:

 

بانک ملی :تلفنبانک : ٠٩٦٢٢ اینترنت: www.bmi.ir

بانک صادرات:تلفنبانک : ١٥٥٣ اینترنت: www.bsi.ir

بانک سامان:تلفنبانک : ٠٢١٦٤٢٢ اینترنت: www.sb٢٤.ir

بانک ملت:تلفنبانک : ٠٢١٨١٣٢ اینترنت: www.bankmellat.ir

بانک تجارت:تلفنبانک : ٠٢١٨١٢٧٧ اینترنت: www.tejaratbank.ir

بانک اقتصادنوین:تلفنبانک : ٠٢١٨٤٢٩٢ اینترنت: www.enbank.ir

بانک سپه اینترنت: www.ebanksepah.ir  

بانک پارسیان اینترنت: www.pec.ir

بانک کشاورزی:تلفنبانک : ٠٢١٢٢٩٠١٥٠٠

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.