دستورالعمل ایمنی و بهداشت

دستورالعمل ها و آئین نامه ایمنی در کار

ردیف

موضوع

1

آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاه ها

 

2

آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

3

آیین نامه وسایل حفاظت فردی

4

ضوایط اجرایی ماده 58 آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها

5

آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها

6

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

7

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

8

آیین نامه داخلی شورای عالی حفاطت فنی

9

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه‌ها

10

آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه

11

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

12

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

13

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

14

آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

15

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

16

آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها

17

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

18

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

19

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

20

مشاغل سخت و زیان آور | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

21

آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) - پیام ایمنی

22

آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌ در کارگاه‌ها - پیام ایمنی

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.