• شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران Translate

  • مدیر عامل Translate

   [[ Translate ]]

   • دفتر هیات مدیره و مدیرعامل Translate

   • دفتر حقوقی Translate

   • دفتر حراست و امور محرمانه Translate

   • دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی Translate

   • دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل Translate

   • امور بازرگانی و قراردادها Translate

   • معاونت نظارت بر بهره برداری Translate

    • دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری آب Translate

    • دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری فاضلاب Translate

    • دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب Translate

    • دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد Translate

    • دفتر مدیریت انرژی و سیستم های کنترلی Translate

   • معاونت مهندسی و توسعه Translate

    • دفتر فنی و خدمات مهندسی Translate

    • امور اجرائی طرحهای توزیع آب Translate

    • گروه اجرائی طرحهای تامین آب Translate

    • امور اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب Translate

   • معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی Translate

    • دفتر فناوری اطلاعات Translate

    • دفتر آمار ، برنامه ریزی و بودجه Translate

    • دفتر بهره وری منابع انسانی Translate

    • دفتر پژوهش و بهبود بهره وری Translate

   • معاونت مالی و پشتیبانی Translate

    • امور مالی Translate

    • امور اداری و خدمات عمومی Translate

    • قسمت انبارها Translate

    • گروه ایمنی و بهداشت کار Translate

   • معاونت درآمد و امور مشترکین Translate

    • دفتر نظارت بر امور مشترکین Translate

    • دفتر درآمد و وصول مطالبات Translate

    • دفتر خدمات رایانه ای مشترکین Translate

   • مدیریت آب و فاضلاب اسلامشهر Translate

   • امور آب و فاضلاب چهاردانگه Translate

   • امور آب و فاضلاب شهرک امام حسین (ع) Translate

   • امور آب و فاضلاب واوان Translate

   • اداره آب و فاضلاب احمدآباد مستوفی Translate

   • مدیریت آب و فاضلاب گلستان Translate

   • امور آب و فاضلاب نسیم شهر Translate

   • امور آب و فاضلاب صالحیه Translate

   • مدیریت آب و فاضلاب رباط کریم Translate

   • امور آب و فاضلاب پرند Translate

   • اداره آب و فاضلاب نصیرشهر Translate

Name and FamilyPhoneFaxEmailAddress
56713622 M_meshkat@swest.tpww.ir 
5632282856322828  
56633311 o.rasoli5844@gmail.com 
5675330056753455a_sabri@swest.tpww.ir 
021 56173896 p_abdi@swest.tpww.ir 
56362333 shafanazarpor49@yahoo.com 
  R_Aberoumand@swest.tpww.ir 
5525442055254420m_azari@swest.tpww.ir 
02156170464 a_jafari@swest.tpww.ir 
5616100556163898m_shariatnaseri@swest.tpww.ir 
5643559956435599a_radaei@swest.tpww.ir 
02156177565 m_shahnor@swest.tpww.ir 
02156167006 r_karami@swest.tpww.ir 
56693572 Ali_ordoukhani@swest.tpww.ir 
5616530056161768a_ramesh@swest.tpww.ir 
0215621502502156215018R_kheirde@swest.tpww.ir 
56163898 V_sharifi@swest.tpww.ir 
5617315856172565a_radai@swest.tpww.ir 
5635009556341010a_rahmani@swest.tpww.ir 
 56172565Ali_ordoukhani@swest.tpww.ir 
 56172565e_alizadeh@swest.tpww.ir 
5617254556172565a_ladoninejad@swest.tpww.ir 

Categorized Staff List

No item(s) found.
To receive newsletter please enter your e-mail.