در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

شناسنامه خدمات

فرم ارزیابی خدمات مشترکین


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

اطلاعات بیشتر :
عنوانشمارهنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.29 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.28 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.27 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.26 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.6( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به 97.7 مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.08( نوبت او مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.25( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.24 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.02 ( نوبت مناقصه

گزیده اخبار

 • در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در شهرستان اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اتمام عملیات اصلاح شبکه و لوله گذاری در نصیرشهر

 • تعمیر و بازسازی خط 500 میلی متری در نسیم شهر

 • بیش از 1000 متر از شبکه های فرسوده و قدیمی شهر گلستان از مدار توزیع خارج شد

 • دیوار نویسی مدارس در شهرهای تحت پوشش این شرکت

Loading
Loading
 • در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در شهرستان اسلامشهر

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اتمام عملیات اصلاح شبکه و لوله گذاری در نصیرشهر

 • تعمیر و بازسازی خط 500 میلی متری در نسیم شهر

 • بیش از 1000 متر از شبکه های فرسوده و قدیمی شهر گلستان از مدار توزیع خارج شد

 • دیوار نویسی مدارس در شهرهای تحت پوشش این شرکت

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.