در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

شناسنامه خدمات

فرم ارزیابی خدمات مشترکین


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

اطلاعات بیشتر :
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۳ ]
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۵
[ تعداد بازدید : ۲۰ ]
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳
[ تعداد بازدید : ۴۰ ]
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
[ تعداد بازدید : ۳۵ ]
عنوانشمارهنوع
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.46 ( نوبت اول ) مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.37 ( نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.51 ( نوبت اول ) مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای طراحی و احداث مدول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.41 ( نوبت ا مناقصه
تجدیدآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.40 ( نوبت او مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97/37 ( نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.49 (نوبت اول) مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.48 (نوبت اول) مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.47 ( نوبت اول ) مناقصه

گزیده اخبار

  • دیوار کشی مخازن و تاسیسات شهرها

  • تعداد 3 دستگاه شیر فشار شکن در این شهر نصب شد

  • اجرای عملیات دیوارکشی و حفاظ بندی در مخازن ذخیره ای و تاسیسات این شرکت

  • دیوارکشی چاه شماره 8 شهر گلستان

  • اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعاب در شهرستان بهارستان

Loading
Loading
  • دیوار کشی مخازن و تاسیسات شهرها

  • تعداد 3 دستگاه شیر فشار شکن در این شهر نصب شد

  • اجرای عملیات دیوارکشی و حفاظ بندی در مخازن ذخیره ای و تاسیسات این شرکت

  • دیوارکشی چاه شماره 8 شهر گلستان

  • اجرای عملیات اصلاح شبکه و انشعاب در شهرستان بهارستان

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.