در اجرای ماده 17 تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 95/12/28 شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعه‌های حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک به شرح زیر اقدام شده است.

- سامانه جامع پاسخ‌گویی به مشترکین (مشاهده قبض، نمایش سوابق قبض، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه‌های مورد عمل، راهنمای محاسباتی و ...)

شناسنامه خدمات

فرم ارزیابی خدمات مشترکین


تاریخ بروزرسانی : ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸

اطلاعات بیشتر :
عنوانشمارهنوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98 مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98 مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مناقصه
تجدید مزایده عمومی به شماره آگهی 98.40 مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98 مناقصه
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره اگهی 98.42(ن مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.