شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به منظور انجام فعالیت‌های مربوط به توزیع آب شهری و بهره‌برداری از تأسیسات منطقه‌ای (محلی) آب آشامیدنی، فعالیت‌های مربوط به مشترکین، انشعابات، اصلاح و توسعه شبکه و نیز انجام عملیات مربوط به جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس تفویض اختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تشکیل و در تاریخ 28/09/73 تحت شماره 109833 ثبت و تأسیس گردیده است.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.