نشانی شرکت : تهران-کیلومتر 22 جاده ساوه-شهرک واوان-بلوار امام خمینی (ره) حوزه ستادی شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

کد پستی واوان :3317869371

صندوق پستی : 141/33135

تلفن: 56167003-021

نمابر:  56172565-021

تلفن ارتباط با دبیرخانه حوزه ستادی 

56172595                      

56170468                   

داخلی 203

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.