تلفن ها و نشانی پست الکترونیکی مدیر عامل, معاونین و مدیران حوزه مدیریت عامل

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام‌خانوادگی

تلفن ( 021 )

پست الکترونیکی

1

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

ابوالفضل صدرائیه

56172545

a_sadraeye@swest.tpww.ir

2

معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

هادی جعفری

56161768

h_jafari@swest.tpww.ir

3

معاونت مهندسی و توسعه

غلامرضا مرادی

56693068

gh_moradi@swest.tpww.ir

4

معاونت درآمد و امور مشترکین

کمال غریبی

56163899

k_gharibi@swest.tpww.ir

5

معاونت نظارت بر بهره برداری

علی رضا گنجی خیبری

56353477

a_ganji@swest.tpww.ir

6

معاونت مالی و پشتیبانی

محمد ولی اوغلی

56174706

m_valiogli@swest.tpww.ir

 7

مدیر دفتر حقوقی 

 شمس الدین رحیمی

 56174797

sh_rahimi@swest.tpww.ir

 مدیر دفتر بازرگانی و امور قراردادها

حسین محمدرضایی

56173158

h_rezaei@swest.tpww.ir

 9

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه 

 اسفندیار علیزاده

56173990

e_alizadeh@swest.tpww.ir

 10

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

مبین حسین پور

56167003 

m_hoseinpour@swest.tpww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.