ارتباط با دفتر پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد


تلفن تماس : 56177565

نمابر:            56172565

آدرس : تهران ، اسلامشهر ، شهرک واوان ، خیابان گلها ، شرکت آب و فاضلاب ، معاونت برنامه ریزی