در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

- سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق ، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه های جاری ، راهنمای محاسباتی و ...)

- شرح خدمات فروش انشعاب

- شرح خدمات پس از فروش انشعاب

- آدرس دفاتر منتخب پیشخوان دولت

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹
عنوانشمارهنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.62(نوبت اول- نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.61 (نوبت اول مناقصه
آگهی فراخوان عمومی 96.60شناسایی پیمانکار و ارزیابی مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 55/96 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.59 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 96.58 ( نوبت اول – ن مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.57 ( نوبت اول – مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.56 ( نوبت اول – ن مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.50 - نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 96.55 - نوبت اول مناقصه

گزیده اخبار

 • با هدف ارتقاء آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین 3 حلقه چاه نصیرشهر تخلیه و بازسازی شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اصلاح و بهسازی پمپهای ایستگاه پمپاژ مخازن شهر واوان

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اصلاح و تعویض بیش از 500 رشته انشعاب در شهرصالحیه

 • با هدف ساماندهی انشعابات آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین بالغ بر 1700 رشته انشعاب غیرمجاز در آبفای جنوب غربی استان تهران کشف شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد شستشوی بیش از 14 هزار متر از خطوط و شبکه های فاضلاب در پرند

Loading
Loading
 • با هدف ارتقاء آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین 3 حلقه چاه نصیرشهر تخلیه و بازسازی شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اصلاح و بهسازی پمپهای ایستگاه پمپاژ مخازن شهر واوان

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اصلاح و تعویض بیش از 500 رشته انشعاب در شهرصالحیه

 • با هدف ساماندهی انشعابات آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین بالغ بر 1700 رشته انشعاب غیرمجاز در آبفای جنوب غربی استان تهران کشف شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد شستشوی بیش از 14 هزار متر از خطوط و شبکه های فاضلاب در پرند

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.