عنوانشمارهنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.32 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.20( نوبت او مناقصه
تجدیدآگهی مناقصه عمومی دومرحله ای96.6 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.3 ( نوبت او مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.29 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.11( نوبت ا مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.08 ( نوبت مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 95.36( نوبت ا مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.28 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.09( نوبت ا مناقصه

گزیده اخبار

  • با هدف ارتقاء سطح آمادگی در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد  برگزاری کلاسهای آموزشی با عناوین متعدد برای نگهبانان مجموعه

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران در حال انجام است اصلاح شبکه و انشعابات آب شرب در صالحیه

  • باهدف مباحث انگیزشی و گرامیداشت دهه کرامت  پرسنل و عوامل حراست آبفای جنوب غربی استان تهران  به زیارت حرم حضرت معصومه (س) مشرف شدند

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام می شود اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی در نسیم شهر

  • با هدف ارتقاء و تثبیت فشار آب یک دستگاه شیرخط در شهرستان اسلامشهرتعویض گردید

Loading
Loading
Loading

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد، خلاقانه نیست.