در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

- سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق ، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه های جاری ، راهنمای محاسباتی و ...)

- شرح خدمات فروش انشعاب

- شرح خدمات پس از فروش انشعاب

- آدرس دفاتر منتخب پیشخوان دولت

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹
عنوانشمارهنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.11 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.10 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.9 ( نوبت اول مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و ارزیابی کیفی مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و ارزیابی کیفی مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و ارزیابی کیفی مناقصه
تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی96.49 ( نوب مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.5 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.4 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.3 ( نوبت اول مناقصه

گزیده اخبار

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام می شود تعویض و بهسازی کنتورهای معیوب و فرسوده

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات اصلاح خطوط و شبکه آبرسانی در شهر جدید پرند

  • با هدف ارتقاء کمی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم عملیات سه راه گیری در شهر صالحیه انجام شد

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد نصب 2 دستگاه آب شیرین کن در شهرستان بهارستان

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد برگزاری جلسه بررسی پروژه های در دست انجام این شرکت با حضور مدیر عامل آبفای استان تهران

Loading
Loading
  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام می شود تعویض و بهسازی کنتورهای معیوب و فرسوده

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات اصلاح خطوط و شبکه آبرسانی در شهر جدید پرند

  • با هدف ارتقاء کمی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم عملیات سه راه گیری در شهر صالحیه انجام شد

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد نصب 2 دستگاه آب شیرین کن در شهرستان بهارستان

  • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد برگزاری جلسه بررسی پروژه های در دست انجام این شرکت با حضور مدیر عامل آبفای استان تهران

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.