در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

- سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق ، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های مورد عمل ، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

- شرح خدمات فروش انشعاب

- شرح خدمات پس از فروش انشعاب

- آدرس دفاتر منتخب پیشخوان دولت

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۷
عنوانشمارهنوع
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.5 ( نوبت او مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 97.21 ( نوبت اول مناقصه
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران 97.20 ( مناقصه
آگهی فراخوان عمومی 97.19 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.18 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.17 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.16 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.5 ( نوبت او مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.15 ( نوبت اول – مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 97.4 ( نوبت او مناقصه

گزیده اخبار

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات اصلاح شبکه و ارتباط دهی در شهرستان بهارستان

 • با حضور نماینده شهرستانهای بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی انجام گردید نشست مدیران آبفا و ائمه جمعه و جماعات و معتمدین شهرستان رباط کریم

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری و خط انتقال درشهرستان اسلامشهر

 • به منظور افزایش میزان آب آشامیدنی یک حلقه چاه قدیمی در اسلامشهراحیای مجدد و راه اندازی شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن ( RO ) در شهرستان بهارستان

Loading
Loading
 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات اصلاح شبکه و ارتباط دهی در شهرستان بهارستان

 • با حضور نماینده شهرستانهای بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی انجام گردید نشست مدیران آبفا و ائمه جمعه و جماعات و معتمدین شهرستان رباط کریم

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری و خط انتقال درشهرستان اسلامشهر

 • به منظور افزایش میزان آب آشامیدنی یک حلقه چاه قدیمی در اسلامشهراحیای مجدد و راه اندازی شد

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد نصب و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن ( RO ) در شهرستان بهارستان

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.