در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

- سامانه جامع پاسخگویی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق ، اطلاعات مشترک و ...)

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه های جاری ، راهنمای محاسباتی و ...)

- شرح خدمات فروش انشعاب

- شرح خدمات پس از فروش انشعاب

- آدرس دفاتر منتخب پیشخوان دولت

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹
عنوانشمارهنوع
  مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.54 (نوبت اول – نو مناقصه
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 96.53 ( نوبت اول مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.52 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.43 ( نوبت مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.45 ( نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.51 ( نوبت اول مناقصه
مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.50(نوبت اول- نوبت دوم) مناقصه
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی 96.49 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.48 -نوبت اول مناقصه

گزیده اخبار

  • برگزاری دومین جلسه ارزیابی عملکرد معاونت ها و مدیران در حوزه های مربوطه

  • جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و شهرستان اسلامشهر

  • ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین گلستان

  • اجرای چندین مورد عملیات سه راه گیری در شهرک امام حسین (ع)

  • دیدار با خانواده های محترم شهداء و جانبازان و ایثارگران

Loading
Loading
  • برگزاری دومین جلسه ارزیابی عملکرد معاونت ها و مدیران در حوزه های مربوطه

  • جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران و شهرستان اسلامشهر

  • ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین گلستان

  • اجرای چندین مورد عملیات سه راه گیری در شهرک امام حسین (ع)

  • دیدار با خانواده های محترم شهداء و جانبازان و ایثارگران

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.