عنوانشمارهنوع
تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.33 ( نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 96.44 (نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای96.43 ( نوبت اول مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای96.6 (نوبت اول مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 96.42 ( نوبت مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 96.41 ( نوبت مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 96.40 ( نوبت مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 96.39 ( نوبت مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.38 ( نوبت اول مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.37 ( نوبت اول ) مناقصه

گزیده اخبار

 • با هدف ارتقاء کمی و کیفی آب استحصالی چاه شماره 6 در شهرستان اسلامشهر اصلاح و بازسازی گردید

 • طی 6 ماه اول سال جاری انجام شد تعویض بیش از 5000 کنتور معیوب در شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی استان تهران

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران برگزار شد برگزاری مانور پدافند غیرعامل امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری در منطقه تعاونی مدیریت شهر واوان

 • با تلاش نیروهای امداد و حوادث شهر پرند انجام شد تعمیر و بازسازی و راه اندازی مجدد خط انتقال 800 میلی متری آسیب دیده

Loading
Loading
 • با هدف ارتقاء کمی و کیفی آب استحصالی چاه شماره 6 در شهرستان اسلامشهر اصلاح و بازسازی گردید

 • طی 6 ماه اول سال جاری انجام شد تعویض بیش از 5000 کنتور معیوب در شهرهای تحت پوشش آبفای جنوب غربی استان تهران

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران برگزار شد برگزاری مانور پدافند غیرعامل امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص

 • در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد اجرای عملیات لوله گذاری در منطقه تعاونی مدیریت شهر واوان

 • با تلاش نیروهای امداد و حوادث شهر پرند انجام شد تعمیر و بازسازی و راه اندازی مجدد خط انتقال 800 میلی متری آسیب دیده

Loading

شکست خوردن در مسیر ابتکار بهتر از پیروزی در تقلید است

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.